top of page

Personvernerklæring

Når det nedenfor vises til GDPR, skal dette forstås som en henvisning til forordning (EU) 2016/679 ("GDPR").

Nagy Språkundervisning er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Personopplysninger jeg samler inn og behandler

 

Jeg behandler følgende kategorier av personopplysninger:

  • Grunnleggende informasjon: navn, fødselsdato

  • Kontaktinformasjon: adresse, telefonnummer, epostadresse

  • Konto og profilinformasjon: Innstillinger, preferanser

  • Kundehistorikk og kundeengasjement: bestillings- og leveringsopplysninger, handlekurvbevegelser, rabattkoder, lojalitetsprograminformasjon,

  • Kundehistorikk og kundeengasjement: aktive produkter og avtaler samt produkter og tjenester du har hatt tidligere, hvor mye og hvor ofte de brukes, status på produkter/tjenester,

  • Kundeaktivitet: lese- og handlingshistorikk fra app, nettsider eller elektronisk kommunikasjon jeg sender ut. Samt teknisk informasjon om enhetene du bruker.

  • Cookies: se min informasjon om cookies
     

Personopplysningene samles i de fleste tilfeller inn direkte fra deg eller de genereres i forbindelse med at du bruker mine tjenester og produkter. 

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a (samtykke) og b (avtale). Det er frivillig for deg å gi meg dine personopplysninger, men dersom jeg ikke får de nødvendige opplysningene kan det hende jeg ikke vil være i stand å besvare dine henvendelser eller tilby deg mine tjenester.

Hvordan jeg bruker personopplysningene

 

Levering av tjeneste/avtaleinngåelse
Jeg bruker dine personopplysninger til å oppfylle mine avtaler med deg, det vil si når du har bestilt et produkt eller en tjeneste fra meg. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

Administrasjon av kundeforhold
Jeg bruker dine personopplysninger til å administrere mitt kundeforhold med deg. Det kan for eksempel være kundeservice, klagebehandling og feilretting vedrørende ditt kundeforhold. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

Analyse, forretningsutvikling og forbedring av tjenester
Jeg arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre mine tjenester og produkter. Mye av dette arbeidet innebærer å analysere ulike former for personopplysninger, som for eksempel kundeaktivitet, kundehistorikk og konto og profilinformasjon. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er min berettigede interesse.

Tilpasset brukeropplevelse

Jeg tilpasser brukeropplevelsen og kommunikasjonen til ditt kundeforhold og dette bruker jeg personopplysninger til. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er min berettigede interesse.


Salg og markedsføring
Jeg bruker personopplysninger i forbindelse med salg og markedsføring av mine produkter og tjenester, for eksempel ved at du mottar epost fra meg. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er min berettigede interesse. Du har mulighet å reservere deg fra deler av denne behandlingen ved å, for eksempel, reservere deg fra å motta epost fra meg. I tillegg til dette kan jeg også be deg om samtykke til å bruke dine personopplysninger til såkalt profilering, hvor jeg utleder interesser og behov på bakgrunn av dine personopplysninger. Hensikten med profilering vil være at markedsføringen min skal bli mer relevant.


Systemovervåking, feilretting mm.
Jeg overvåker mine systemer etter feil og problemer. En del av disse prosessene innebærer lagring og behandling av personopplysninger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er min berettigede interesse.
 

Sikkerhet, avdekking av svindel og kriminelle handlinger
Jeg behandler personopplysninger i mitt arbeid med å beskytte mine brukere og meg selv mot svindelaktivitet, misbruk og kriminelle handlinger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er min berettigede interesse.


Overholde rettslige forpliktelser
I enkelte tilfeller er jeg pålagt å behandle personopplysninger av hensyn til andre rettslige forpliktelser. Et eksempel på dette er informasjon knyttet til salg, som jeg er pliktig til å regnskapsføre og oppbevare i henhold til bokføringsloven. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler meg.

Dine rettigheter

 

Rett til innsyn i egne opplysninger
Du kan be om en kopi av alle opplysninger jeg behandler om deg. Ta kontakt på epostadressen nedenfor for å bruke innsynsretten din.

Rett til korrigering av personopplysninger
Du har rett til å be meg rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Retten til sletting av personopplysninger
Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be meg slette opplysninger om deg selv. Men merk at informasjon som jeg er pålagt beholde av hensyn til andre rettslige forpliktelser (som fore eksempel bokføringsloven) ikke vil bli slettet.

Begrensning av behandling av personopplysninger
I noen situasjoner kan du også be meg begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i mine løsninger.

Protestere mot en behandling av personopplysninger
Dersom jeg behandler opplysninger om deg med grunnlag i mine oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på min behandling av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i mine løsninger.

Dataportabilitet
Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å få utlevert dine personopplysninger.

Du kan klage på min behandling av personopplysninger
Jeg håper du vil si ifra dersom du mener jeg ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med meg. Du kan også klage over min behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

Bruk av informasjonskapsler/cookies for analyse

 

Jeg  benytter informasjonskapsler, bedre kjent som cookies, for å innhente ikke-personlig informasjon om adferdsmønster og for å analysere brukeradferd.

En cookie er en liten datafil som plasseres i din nettleser for å kunne holde oversikt over hva som skjer under ditt besøk på nettsiden og for å kunne gjenkjenne datamaskinen din. En cookie er altså ikke et program og kan ikke inneholde virus, den kan heller ikke benyttes til å identifisere deg.

Endringer i min personvernerklæring

 

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 06. juni 2023. Jeg forbeholder meg retten til å endre den fra tid til annen og oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med innholdet i erklæringen med jevne mellomrom.

Kontakt meg

 

Har du spørsmål om min personvernerklæring eller om min bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med meg på languagebridge.no@gmail.com.

Tilsynsmyndighet

 

Nagy Språkundervisning holder til i Norge, det er derfor Datatilsynet i Norge som fører tilsyn med bedriften. Dersom du ikke opplever at jeg ivaretar dine rettigheter eller andre forhold kan du henvende deg direkte til Datatilsynet.

Datatilsynet:

Webside: datatilsynet.no

E-post: postkasse@datatilsynet.no

Telefonnummer: +47 22 39 69 00

Adresse: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo

bottom of page